הדפס ממוסגר -דויד סקורי 2הדפס ממוסגר - חוף היםהדפס ומסגור - נמל תל אביביהדפס ממוסגר - נערה בחניון

 

 

הדפס ממוסגר - שער הילדותצילום נוף ישראלי